Hembygdsföreningen Arboga Minne

Föreningen bildades 1923 och firade 2013 90-årsjubileum.


Arboga Minne driver Arboga Museum och Arboga Bryggerimuseum. Museerna är populära besöksmål för Arbogabor såväl som turister. Föreningen vill visa hur Arboga med omnejd har utvecklats och förändrats genom historien. Vi välkomnar nya medlemmar i alla åldrar.


Så blir du medlem.


Här hittar du Arboga Minnes styrelse.


Arboga Minne ger också ut en årsbok. Den utkommer i december varje år och innehåller artiklar om Arbogas historia från forntid till nutid. Artiklarna inramas med bilder från museets stora fotoarkiv. Årsboken trycks i ca 1000 exemplar och ingår i medlemsavgiften för medlemskap i Arboga Minne.


Årsboksredaktör: Annette Johansson. Redaktionskommitté: Wivi Blomquist, Britt Magnusson, Peter Ståhl och Sigward Söderström.

Nygatan 37,  732 30 Arboga

Telefon: 0589-142 10

E-postadress: arbogamuseum(a)telia.com
Arboga Museum © 2007-2019 • Uppdaterad 19-04-26 •